De Bouwmeester

Wij helpen mensen het heft in eigen handen te nemen om zo het meeste uit jezelf en de organisatie te halen. Wij leveren de kennis, het vakmanschap en de tools zodat u kunt bouwen (en ontwikkelen). De Bouwmeester begeleidt middels advies, individuele coaching en groepstrajecten. Thema’s waarop wij ons richten zijn onder andere (cultuur)verandering in de organisatie, leiderschap, samenwerken, verbeteren van de beoordelingscyclus en mobiliteit.

Wat maakt ons uniek?

Mensenwerk en creativiteit hebben bij ons een aparte dimensie. Wij werken met specialisten die ervaring hebben in het maken van theaterproducties; regisseurs, producenten of conceptmakers. Dit uit zich in creatieve (soms onorthodoxe) werkvormen waardoor mensen op een  nieuwe manier naar zichzelf en hun gedrag kijken. Wij bieden een ‘andere’ bril, verrassende invalshoeken, waardoor nieuwe ideeën en mogelijkheden ontstaan. Afhankelijk van de situatie bedenken wij steeds nieuwe  concepten en werkvormen waardoor deelnemers geprikkeld, verrast en geboeid worden om zelf te gaan nadenken. Onze groeps- en coachingstrajecten zijn er altijd op gericht om deelnemers in beweging te krijgen zodat ze zelf de regie nemen. Met als uiteindelijk doel een beter functioneren van individu, team en organisatie.

Ondersteuning bij elke fase

Wij kunnen al in een vroeg stadium helpen om uw vraagstuk te verhelderen; u krijgt beter zicht op uw situatie en de knelpunten. Door onze kennis, achtergrond en ervaring  zien wij wat er speelt, welke gevoeligheden er zijn en wat mensen nodig hebben. Wij koppelen dit aan uw bedrijfsprocessenprocessen zodat inzichtelijk wordt op welk niveau (individu, team of organisatie) het probleem aangepakt moet worden. Hierbij maken wij gebruik van een netwerk van experts op uiteenlopend vlak. Dit betekent dat wij u van begin tot einde kunnen ondersteunen; in de fase van probleemanalyse maar ook in de fase van de uitvoering van een traject.  

Bij unieke aanpak kunt u meer lezen over onze werkwijze.

Ons team van experts

De zeer ervaren coaches, trainers en experts waarmee wij al lang werken, hebben allemaal ook elders een functie (in bedrijfsleven, overheid of onderwijs) of zijn zelfstandig. Zij coachen vanuit hun eigen specifieke expertise (organisatiedeskundige, regisseur, loopbaancoach, reïntegratiedeskundige ?) Met al deze verschillende expertises in huis, kunnen wij altijd de juiste match maken voor u.