OUTPLACEMENT

Je wilt weg bij je huidige werkgever. Of je moet weg. Maar het lukt niet om weg te komen. Ook niet met hulp van anderen.
De Bouwmeester maakt trajecten voor mensen die hoge eisen stellen aan de begeleiding bij outplacement.
Wij zijn buitengewoon succesvol bij trajecten met mensen die in de top van organisaties werken.